Tłumacz przysięgły języka angielskiego

mgr  KAROLINA KOWALEWSKA-SZCZĘSNA

          

Tłumaczenia: rodzaje oraz formy naszych tłumaczeń. Przykładowa lista dokumen- tów tumaczonych w biurze.

Więcej

Poręczenia: wysoka jakość, zachowanie poufności, termino- wość oraz doradztwo i profesjonalna obsługa.

Więcej


Informacje: ceny usług, terminy realizacji oraz podstawowe pojęcia z zakresu tłumaczenia.

Więcej

Uprawnienia

RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Wpis na listę tłumaczy pod numerem TP/1697/06


ENGLISH FOR LAW & FINANCECertyfikat potwierdzający uprawnienia